1000-scanner_bw
Optimer din produktion

Sejersens assessment tool er et professionelt analysevæktøj, der kortlægger styrkerne og svaghederne i din produktion og styrker din konkurrenceevne.

Læs mere
1000-sejersen_bw
Hvad siger de om Sejersen?

Kompetent, erfaren, empatisk og grundig: Læs, hvad kunder, kolleger og samarbejdspartnere har at sige om Peter Sejersen og hans kompetencer.

Læs mere
1000-ydelser_bw
Ydelser og ledelse

Foruden vores analyser af din produktion kan Sejersen tilbyde interim management, strategisk udviklingsarbejde, bestyrelsesarbejde og teknisk due dilligence.

Læs mere
2000_tool_bw

Assessment Tool

Sejersens Assessment Tool giver en grundig og saglig gennemgang af dit produktionsapparat.

Analysearbejdet giver overblik over:

  • Løneffektivitet
  • Materialeeffektivitet
  • Maskinudnyttelse
  • Træning og uddannelse
  • Sikkerhed

Din produktion får en score fra 0 til 100 på alle disse fem parametre, og det samlede resultat peger entydigt på de forbedringer, du bør gennemføre.

I analysen indgår en vurdering af graden af automatisering i din produktion, dine kostpriser og omkostninger.

Resultatet er konkrete, operationelle forslag til forbedringer, der afspejler sig direkte i din konkurrenceevne.

Det handler om konkurrencekraft

Hvis en virksomhed savner fokus og styring i den direkte produktion, kan det blive en særdeles dyr affære. Det koster at være ineffektiv, men ofte kan det være utrolig vanskeligt at finde ud af, hvorfor man er ineffektiv, og hvad der kan gøres ved det. Det kræver et intenst analytisk arbejde at identificere ethvert lille forbedringspotentiale i de mange delprocesser, en virksomheds produktion består af.

 

Sejersen råder over den erfaring og de analysemodeller, der skal til for at sætte fingeren på de ømme punkter: Løneffektivitet, materialeforbrug, maskinudnyttelse og meget andet. Sejersen leverer et solidt og sobert analytisk arbejde, der giver jer konkrete og operationelle forbedringsforslag.

 

Herefter planlægger vi den videre indsats i samarbejde med virksomhedens ledelse: Hvor henter vi de største forbedringer, og hvordan skal vi samarbejde om det – med andre ord, hvordan forbedrer vi bedst og hurtigst din konkurrencekraft?

1000-ydelser_bw
2000_sejersen_walk_bw

Peter Sejersen

Peter Sejersen er en internationalt anerkendt ekspert i optimering af produktionen i industrielle virksomheder. Han har mange års erfaring fra topledelse og produktionsledelse i internationale koncerner med særligt fokus på plastbranchen og fremstillingsindustrien, hvor hans viden og erfaring med produktionsoptimering har været med til at styrke løneffektivitet, materialeeffektivitet, maskinudnyttelse og meget andet – og dermed føre til forbedret konkurrencekraft. Han er uddannet civilingeniør fra DTU og har en ledelsesuddannelse fra IMD i Schweiz.

plastpris

Peter Sejersen modtog Plastprisen i 2012
f
or sit omfattende arbejde med at gøre
anvendelsen af PVC grønnere.

Referencer

340_ogh

Plast og miljø

I plastbranchen er det almindelig kendt, at man skal have fat i Peter hvis det drejer sig om miljøforhold og plast. Jeg har haft fornøjelsen af at sidde i både PVC-rådet og i WUPPI AS’s bestyrelse sammen med Peter, og begge steder har vi haft glæde af hans faktuelle viden, hans kommunikationsevner samt hans politiske tæft. Det var derfor fuldt fortjent at Peter fik Plastprisen i 2012.

 

Ole Grøndal Hansen, direktør i PVC Informationsrådet

340_oa

Skarpe kostpriser

I dagens industri miljø er det vigtigere end nogensinde at kunne producere til konkurrencedygtige kostpriser. I mit samarbejde med Peter har jeg fået bekræftet, at man med de rigtige værktøjer og med vedholdenhed kan skabe forbedringer, så man år efter år kan producere med lavere og lavere omkostninger og dermed bevare indtjeningen i et til stadighed mere og mere presset marked.

 

Ole Arenfeldt Jensen, direktør, Kemp og Lauritzen

340_mm

Om at samarbejde

Som fællestillidsmand har jeg deltaget i mange forhandlinger med Peter. Naturligvis er der altid indbygget uenighed og uoverensstemmelser i forholdet mellem ledelse og medarbejdere, men det væsentlige er dog at virksomheden under Peters ledelse altid har lyttet og brugt de konstruktive input, som medarbejderne er kommet med.

 

Mogens Mortensen,    fællestillidsmand, Wavin

340_bf

Automation, kapacitet ökning eller nyproduktion layout

Vi har genomfört många projekt där Peter hade totala ägande av projektet. Varje gång har vi framgångsrikt levererat de förväntade resultaten.

Peter har bidragit positivt med detaljerad inblick i utrustningen, processen och produkter.

 

Bengt Frosteby, Fabrikschef, Svenska Wavin AB

340_sm

Strategiudvikling i produktionsvirksomheder

Vi valgte Peter som konsulent for vores udvikling af ny produktionsstrategi på tværs af vores fem virksomheder. Det var vellykket: Peter har dyb indsigt i alle materialeprocesser og kan med sin brede erfaring hurtigt sætte sig ind i de dilemmaer og problemstillinger der findes i produktionsvirksomheder, og han har desuden evnen til at kommunikere på alle niveauer.

 

Søren Christian Madsen,

direktør og medejer, JPS Clemens

340_al

Bestyrelsesarbejde, der skaber positiv forandring

Jeg er bestyrelsesmedlem i WUPPI A/S, hvor Peter gennem 10 har haft formandsposten. Peter har forstået at sætte kursen og gennemføre forandringer, som både har nedbragt virksomhedens omkostninger betydeligt, men som også har sikret et sundt grundlag for den fremtidige udvikling. Ud over at sætte den forretningsmæssige kurs kan jeg også notere mig at det er lykkes for Peter at skabe fælles forståelse og udbredt enighed i bestyrelsen om strategien og kursen.

 

Allan Larsen, supply chain director, Inter Primo Holding

340_bn

Eksekvering med mod og viljestyrke

Jag har tillsammans med Peter deltagit i uppköp av olika verksamheter i Sverige för att stärka Wavins possition på den svenska marknaden.

 

Både i analysfasen, förhandlingsfasen samt inte minst i Post- Acquisition processen har vi uppnått goda resultat, inte minst med tanke på hans breda industriella insikter, affärsmässig kunnskap samt god kommunikations förmåga.

 

Bertil Nielsson, direktør, Svenska Wavin AB

340_rvd

Manufacturing footprint on a European scale

As a company with 35 manufacturing sites in Europe we are constantly looking for ways to optimize our manufacturing footprint. Peter has been a valuable resource for us for the past decade: in analysing, developing of scenarios, project planning and in the execution Peter has contributed as one of our main resources on the European level and has contributed successfully to projects in The Netherlands, Poland, France and Denmark

 

Richard van Delden, Executive Director, Wavin BV